28 January 2012

FAKTA MENGENAI FACEBOOK INC.


Adakah anda tahu siapakah yang terlibat dalam penubuhan facebook? Bilakah diasaskan? Dimanakah pejabatnya? Siapakah orang-orang pentingnya? Bilakah ianya dilancarkan? Berapakah pendapatannya? Berapa ramaikah kakitangannya dan siapakah pengasasnya? Jika anda ingin tahu, teruskan membaca ..Berikut adalah maklumat mengenai facebook :

Jenis penubuhan : Persendirian
Diasaskan : Di Cambridge, Massachusetts pada 04 Februari 2004
Ibu pejabat : Palo Alto, California
Orang penting : Mark Zuckerberg (pengasas & CEO)
                       Dustin Moskovitz ( Pengasas bersama dan TP Kejuruteraan)
                       Coo Matt Cohler ( TP Strategi & Operasi Perdagangan)
                       Chris Hughes (pengasas bersama)
Pendapatan : Lebih 60 billion USD (2011)
Kakitangan/Staf : 1200 +
Jenis tapak web : Rangkaian sosial
Tapak web : www.facebook.com
Pendaftaran : Diperlukan (percuma)
Bahasa utama : Inggeris (translation)
Dilancarkan : Februari 2004
Status : Aktif

No comments: