11 January 2012

SYARAT-SYARAT DOA MUSTAJAB


Doa serta permohonan perlindungan kepada Allah SWT adalah senjata. Kekuatan senjata tidak semata-mata terletak pada tajamnya melainkan juga pada pemakainya. Apabila sangat tajam dan digunakan oleh tangan yang kuat, sudah pasti tanpa penghalang senjata itu secara ampuh akan mengalahkan musuh.

Apabila salah satu syarat tersebut hilang, hilanglah kesannya. Demikian pula dalam masalah doa. Bila doa itu sendiri kurang baik atau yang berdoa juga tidak memberi tumpuan, baik hati mahupun lidah yang mengucapkannya atau kerana hambatan lain maka doa tersebut tidak akan membekas sama sekali dan orang tersebut tidak mendapat apa-apa.

No comments: